VOOR Nissewaard

VOOR Nissewaard is een lokale politieke partij VOOR en door Nissewaarders.

VOOR Nissewaard is een partij van aanpakkers. De lokale politiek zien wij als een maatschappelijke onderneming. De inwoners zijn de klanten en die hebben wensen, behoeften waar je als gemeenteraad oog voor moet hebben en naar moet luisteren. Het runnen van een onderneming is pro-actief vooruitkijken, kansen zien en benutten en dat allemaal via korte beslislijnen en dus zo efficiënt mogelijk.

Alles is erop gericht om een balans te vinden in wonen, werken en ontspannen vanuit goed gemeentebestuur.

Inwoners bepalen de politieke agenda. Wij geloven in een aanpak vanuit en met de inwoners van wijken en kernen. Wij zijn continu in gesprek, bevragen, dagen uit en pakken thema’s collectief op. Wij zijn voor samenwerking en het zoeken van verbinding. Als gekozen volksvertegenwoordiger zijn wij altijd beschikbaar en bereikbaar.