Home

De partijen VOOR Nissewaard, PVV, Belang van Nissewaard en Lijst Soeterboek hebben op woensdag 7 december jl, tijdens de raadsvergadering, een motie van afkeuring ingediend in relatie tot het bomenbeleid van ONS wethouder Mijnans.
Groen Links kon wegens ziekte helaas niet aanwezig zijn en kon daarom de motie niet mede indienen wat wel de bedoeling was.
De motie is ingezet vanwege decennia lang niet uitgevoerd onderhoud en beheer van bomen in met name parken. Op dit moment is er een inhaalslag bezig vanwege dit achterstallig onderhoud. Ontelbaar veel bomen, waaronder grote, gezonde ruim 40 jaar oude eiken, worden of zijn zonder pardon gekapt. Ze vormden geen veiligheidsrisico voor de omgeving. 
Maandenlang is er over dit onderwerp en het bomenbeleid in het algemeen gesproken. Ook zijn er de nodige inwoners geweest die hebben ingesproken bij raadsvergaderingen met betrekking tot dit onderwerp. Er is veel onvrede en weinig draagvlak onder de inwoners, natuurliefhebbers en bezoekers van de parken voor het huidige beleid.


De discussies liepen in de vergadering van afgelopen woensdag hoog op. Coalitiepartijen ONS, PvdA en Nissewaard Lokaal steunden, niet meer dan vanzelfsprekend, het college.     De fractievoorzitter van ONS noemde de motie zelfs “een treurige bedoening” en gaf de schuld van het beleid aan bezuinigingen uit het verleden. De PvdA maakte zich vooral druk over de opmaak van de motie dan over de inhoud. Nissewaard Lokaal – als oppositiepartij in de vorige raad nog fel tegenstander van deze massale kap –  houdt het nu bij “het kritisch volgen van het beleid” maar steunt het beleid wel volledig.                                                 Overige oppositiepartijen keken liever naar de toekomst, dan terug te kijken naar het verleden of vonden de indieners negatief of het middel te zwaar ingezet. Jong Nissewaard,  waarvan je zou verwachten dat hun achterban juist tegen het vernietigen van gezonde natuur is, vond het indienen van de motie “een goedkope manier van profileren”. 

 
“Zo zie je maar hoe snel verkiezingsbeloften kunnen veranderen zodra partijen in de raad of coalitie zitten”, aldus raadslid Roy Masthoff van VOOR Nissewaard. “Veel partijen hebben hun mond vol over het tegengaan van de klimaatveranderingen, stikstofproblematiek en het groen houden van onze gemeente, maar verschuilen zich nu allemaal achter het aangenomen bomenbeleid van vorige gemeenteraden. Hoezo luisteren naar de inwoners? Wij zaten niet in de vorige gemeenteraad, maar waren buiten de raad al tegen het beleid dat er lag. Beleid dat dateert uit 2006 en in 2016 opnieuw is vastgesteld. Een heel ander tijdskader. Geen  klimaatakkoord zoals het er nu ligt of harde doelstellingen voor stikstofreductie”.
Masthoff concludeert: “De wereld verandert in sneltreinvaart. Pas het beleid ook tussentijds aan naar de huidige standaard. Stel het bij. Natuurbehoud. Voortschrijdend inzicht mag.  Daarmee win je het vertrouwen van de inwoners.  Maar halsstarrig vasthouden aan oude beslissingen en blijven volhouden dat het nog steeds de juiste waren, gaat er in ieder geval bij onze fractie niet in.”

Wethouder Mijnans staat nog steeds achter zijn beleid liet hij weten en hij voert als “vooruitgeschoven pion” alleen maar de wensen van de voorgaande raad uit.

De indieners van de motie werken graag constructief mee aan de toekomst van het beleid rondom bomen, maar sluiten hun ogen niet voor het verleden. De motie is niet aangenomen, maar het signaal is hierbij duidelijk afgegeven.

 Gebleste (gemarkeerde), gezonde boom voor bomenkap (Bron: VOOR Nissewaard/Park Waterland)

Resultaat van jarenlang achterstallig onderhoud (Bron: VOOR Nissewaard)

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie