Home

VOOR IS TEGEN EEN LOBBY VOOR KERNCENTRALE IN ONZE REGIO

Tot onze grote verbazing stemde een meerderheid van de raad op 17 mei jl. VOOR een lobby om kernenergie mee te nemen als mogelijkheid in de uitwerking van de regionale duurzaamheidsopgaven. De lokale partijen Jong Nissewaard en Nissewaard Lokaal brachten gisteravond een motie in stemming voor een (radio)actieve lobby richting andere gemeenten in onze regio. Ook de grootste coalitiepartij ONS steunde de motie. Coalitiepartij PvdA stemde tegen.

In ons verkiezingsprogramma is VOOR Nissewaard heel duidelijk: wij zijn TEGEN  iedere vorm van kernenergie. Ondanks de vele ontwikkelingen en innovaties op het gebied van kernenergie, zien wij nog te veel nadelen en risico’s om deze vorm van energieopwekking in te zetten in onze regio. Wij vinden het ook onbegrijpelijk dat deze zwaarwegende beslissing zonder inbreng van de inwoners kan worden genomen.

Risico’s & gevaren: 

• Bij de productie van kernenergie ontstaat radioactief materiaal. Dit afval is nog duizenden jaren gevaarlijk. Het moet dus gedurende deze lange tijd opgeslagen worden met alle risico’s van dien. Een goede oplossing hiervoor is tot op heden nog niet gevonden.

• Voor de productie van kernenergie is uranium nodig. Bij het delven en de verwerking van uraniumerts ontstaan milieuschade en gezondheidsrisico’s voor de arbeiders.

• Ondanks de uitvoerige veiligheidsmaatregelen bij elke kerncentrale kan bij een ernstige storing of natuurramp radioactiviteit vrijkomen. Welke gevolgen dat kan hebben, werd duidelijk bij de kernrampen van Tsjernobyl en Fukushima. Daarnaast hebben we te maken gehad met een lekkende reactor in de kerncentrale van Doel in België. Hemelsbreed ligt die 100km bij onze gemeente vandaan.

Wethouder Chris Hottentot van Nissewaard Lokaal omarmde namens het college de motie waardoor Nissewaard de lobby zal gaan inzetten richting buurgemeenten, provincie en het Rijk.

VOOR de duidelijkheid: zolang de risico’s en gevaren niet te overzien zijn en de inwoners niet worden betrokken bij dit soort zwaarwegende beslissingen, zal de fractie van VOOR Nissewaard zich blijven verzetten tegen een kerncentrale in onze gemeente/regio.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie