Home

Inwoners van Nissewaard worden helaas steeds vaker geconfronteerd met vreselijke geweldsdelicten, waarbij wapens worden gebruikt. Meer dan eens komt onze gemeente negatief in de media i.v.m. dergelijke delicten. Het is tevens schrikbarend om te zien hoe vaak jongeren hierbij betrokken zijn’, zegt Roy Masthoff van VOOR Nissewaard. 

Uit de gesprekken die de fractie dagelijks voert met inwoners blijkt, zo stelt Masthoff, dat veel van deze inwoners zich, met name in bepaalde delen van Spijkenisse, – zeker in de avonduren – niet meer veilig voelen in hun eigen wijk en leefomgeving. ‘Dit mogen wij toch niet accepteren? Ondanks dat er vanuit het College veel aandacht is voor veiligheid, zijn wij voor veel (preventieve) maatregelen afhankelijk van de landelijke overheid. Meer “blauw” op straat, hardere aanpak van (jeugd)criminaliteit en strengere straffen zijn, ondanks de wens van veel inwoners, niet aan het College om over te beslissen, maar aan de tweede kamer en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

VOOR Nissewaard wil van het college weten op welke manier het college bij het ministerie aandacht vraagt voor de problemen in Nissewaard en of er ook een actieve lobby plaatsvindt om meer politie- en handhavingscapaciteit te verkrijgen. Tevens wil de fractie weten waarom Nissewaard niet aangesloten is bij het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie