Home

Het is inmiddels ruim een week geleden dat Remon Van Bree zijn raadszetel meenam van VOOR Nissewaard naar coalitiepartij Nissewaard Lokaal. Uiteraard kregen wij ook veel vragen over deze plotselinge overstap. En hebben wij Remon gevraagd naar een verklaring. Helaas kon hij niet meer aangeven dan dat het niets persoonlijks was en dat hij vooral alles netjes wilde afronden zonder “met modder te gooien”. In onze eerste verklaring op Facebook en in het AD gaven wij al aan enorm verrast te zijn en ook niet konden verklaren wat de reden is voor zijn vertrek. De afgelopen dagen zijn wij op zoek gegaan naar die verklaring.

De dag na de mededeling van Remon hebben wij nog een open gesprek met hem gehad. Hierin hebben wij nogmaals aangegeven dat wij zijn vertrek betreuren en dat wij vooral verbaasd waren dat hij zijn vertrek – zonder enig overleg of signaal – volledig had voorbereid en besproken met o.a. de burgemeester en griffier. Het persbericht verscheen vijf minuten na zijn vertrek en de app naar onze leden binnen een minuut. In het persbericht in Groot Nissewaard gaf Remon aan dat hij zich niet langer kon vinden in de ‘de handelswijze’ van de partij en dat hij “niet de mogelijkheid kreeg om op een constructieve en inhoudelijke wijze een bijdrage te leveren aan de discussies in de raad”.

Uiteraard hebben wij Remon, de dag na zijn overstap, gevraagd naar zijn uitleg. Hij gaf toen aan dat hij zich niet herkende in deze uitspraak en zou zijn nieuwe partij en de krant om een rectificatie vragen. Helaas is dit (nog) niet gebeurd. Ook hebben wij gevraagd naar zijn uitspraak in het AD, waarin hij aangeeft “met de manier van politiek bedrijven heb ik moeite”. Helaas hebben wij hier (nog) geen antwoord op gekregen. Laten we duidelijk zijn. Remon was vanaf het begin betrokken bij VOOR Nissewaard. Hij heeft mede de koers bepaald, mee geschreven aan het verkiezingsprogramma en alle ruimte gekregen om invloed te hebben op de wijze van politiek bedrijven. Wij hebben hem op alle mogelijke manieren gefaciliteerd om het ‘politieke vak’ te leren, inbreng te hebben, onderwerpen te behandelen, zichtbaar te zijn en discussies aan te gaan. Wij zijn een open, transparante partij waar VOORal ruimte is voor overleg, eigen initiatief en ideeën, maar altijd in het belang van de inwoners. Alle inwoners!

Wij hebben altijd begrip gehad voor het feit dat niet iedereen binnen VOOR Nissewaard 24 uur per dag bezig is of kan zijn met de lokale politiek en de partij. Dat wij dit zelf wel doen, is onze keuze maar niet iets wat wij verwachten van anderen binnen de partij. Ook hierover maken wij op voorhand heldere afspraken met iedereen binnen onze partij. Wat wij wel verwachten is dat onze raadsleden zich – binnen hun mogelijkheden en gemaakte afspraken – voor meer dan 100% inzetten voor de inwoners en afspraken nakomen. Tenslotte zijn wij gekozen volksvertegenwoordigers en kies je als raadslid zelf voor deze verantwoordelijkheid.

Wij wensen Remon nogmaals veel succes bij onze collega’s en gaan zelf weer over tot de orde van de dag.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie