Home

Het was een enerverend politiek jaar voor VOOR Nissewaard. Van bomenkap tot bruggen, van Spijkhopper tot Simonshaven, van openbare orde tot openbare toiletten en van windmolens tot Waterland. Maar ook van overstappen tot opstappen.

Als de grootste oppositiepartij van Nissewaard hebben wij het afgelopen jaar gestaan voor ons verkiezingsprogramma en onze achterban. Wij zijn bij iedere vergadering, debat en themabijeenkomst aanwezig geweest om de stem van onze kiezers te laten horen en/of in te brengen. Niet vanuit populisme maar vanuit overtuiging. Altijd vanuit het standpunt dat onze inwoners recht hebben op transparantie en openheid van bestuur.

Nu is het zomerreces. Een periode waarin de gemeentepolitiek zes weken “vakantie” heeft. Een periode zonder vergaderingen, debatten en themabijeenkomsten. Maar niet zonder VOOR Nissewaard!

Ook tijdens het reces blijft VOOR Nissewaard actief en zichtbaar VOOR de inwoners. Wij blijven signalen ophalen en in gesprek met alle inwoners.

Heb je tijdens het reces vragen, opmerkingen, ideeën of problemen? Neem dan contact op met VOOR Nissewaard via info@voornissewaard.nl of spreek onze fractieleden aan op straat, op de markt of bij evenementen.

Wij wensen iedereen een fijne zomer toe!

P.S. Veel succes aan alle landelijke partijen die nu ineens weer naar buiten moeten om in gesprek te gaan met de inwoners. Best spannend als je dat niet gewend bent.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie