“Nissewaard bestaat niet alleen uit Spijkenisse”

esther@voornissewaard.nl

Portefeuille/taakverdeling

Leefomgeving (kernen) & Sociaal Domein (armoedebestrijding en dierenwelzijn)

Partijvoorzitter/raadslid

“Zorgen dat de inwoners weer meer vertrouwen in de politiek krijgen door hen op voorhand te betrekken bij alle beslissingen”

roy@voornissewaard.nl

06-21686839

Portefeuille/taakverdeling:

Sociaal Domein & Leefomgeving

Fractievoorzitter/ raadslid

“Oprechte, eerlijke politiek VOOR alle Nissewaarders”

stephan@voornissewaard.nl

06-27369993

Portefeuille/taakverdeling:

Bestuur & Leefomgeving