Stephan van Uden

Fractievoorzitter/ raadslid
Mail

Over Stephan

Naast de raadsvergadering hebben wij eens per maand ook drie  commissievergaderingen. In Nissewaard hebben wij drie commissies: Bestuur, Leefomgeving en Sociaal Domein. Binnen onze fractie hebben wij deze commissies en onderwerpen als volgt onderling verdeeld;

Stephan – Bestuur & Leefomgeving

Remon – Bestuur (veiligheid en ICT) & Leefomgeving (bereikbaarheid en verkeersveiligheid)

Esther – Leefomgeving (kernen) & Sociaal Domein (armoedebestrijding en dierenwelzijn)

Roy – Sociaal Domein & Leefomgeving