Mireille Kuiters

Ik ben 44 jaar geleden geboren in Rotterdam, maar na een paar dagen ziekenhuis heb ik mijn vroege jeugd doorgebracht in verschillende kernen van de toenmalige gemeente Bernisse. Inmiddels woon ik al bijna 35 jaar in Heenvliet. 

Tijdens mijn studie was ik al actief in zowel de cluster medezeggenschapsraad als in de centrale medezeggenschapsraad. In beide raden heb ik ook bestuursfuncties gehad. Ook in mijn werk in het middelbaar onderwijs als vakdocent heb ik vaak de leiding van projectgroepen op mij genomen.

In de afgelopen jaren heb ik een Syrisch gezin regelmatig als vrijwilliger geholpen met huiswerkbegeleiding en schoolgerelateerde zaken. 

Sinds 2014, het jaar van oprichting, ben ik actief als voorzitter van het Kernplatform Heenvliet, omdat ik het eigen karakter van Heenvliet wil bewaren. Als ik in de raad kom wil ik mij inzetten voor het behoud van het eigen karakter van alle kernen. 

Als mantelzorger merk ik van dichtbij, dat veel medewerkers van de WMO wel willen meedenken, maar dat er door de gemeente vaak regels worden aangehouden, waardoor het voor burgers moeilijk is om te krijgen waar ze recht op hebben. Ook zijn vaak de rechten moeilijker te vinden dan de plichten. Dit moet beter kunnen.

Ik vind het belangrijk, dat de gemeente goed luistert naar de inwoners, die, beter dan projectontwikkelaars, kunnen aangeven, wat hun kern, buurt of wijk nodig heeft.

Kortom, op elk gebied kan de communicatie beter. Mede daarom wil ik mij inzetten VOOR Nissewaard