Missie & Visie

Na een aantal jaar intensief en kritisch de lokale politiek in Nissewaard te hebben gevolgd, zijn wij tot de conclusie gekomen dat de politieke agenda voornamelijk wordt bepaald door de politiek zelf en niet door de inwoners van Nissewaard. Dit moet volgens VOOR Nissewaard anders en beter kunnen.

Door actief in gesprek te gaan met en te luisteren naar de inwoners en ondernemers van Nissewaard is het de doelstelling van VOOR Nissewaard dat juist zij de politieke agenda gaan bepalen. Door de inbreng en aanwezigheid van onze wijkvertegenwoordigers is VOOR Nissewaard breed vertegenwoordigd in de samenleving. Met de kennis en ervaring van onze denktank – een team van experts in diverse disciplines – zijn wij ervan overtuigd de inwoners van Nissewaard op de juiste, transparante en eerlijke wijze te kunnen ondersteunen, adviseren en representeren.

Volgens VOOR Nissewaard is dit de taak van een gekozen volksvertegenwoordiger.

Niet reactief, maar pro actief. Niet tegenwerken, maar samenwerken.

Door Vooruitstrevend, Onafhankelijk, Ondernemend en Resultaatgericht aan het werk te gaan, maken wij samen met de inwoners van onze mooie gemeente echt een leefbare, veilige, zorgzame, bereikbare, duurzame maar vooral fijne plek om te wonen, werken, ondernemen en ontspannen.