VOORgeschiedenis

Wat begon als een burgerinitiatief heeft uiteindelijk op 23 april 2021 geleid tot de oprichting van lokale politieke partij VOOR Nissewaard. Vervolgens werden we op 16 maart 2022, krap een jaar later, met 3 zetels als een raket de gemeenteraad ingeschoten. Snel kwam daar een 4e zetel bij.

Stephan van Uden zegt hierover het volgende:

“Vanaf dat moment was ik officieel raadslid en volksvertegenwoordiger. Althans, na de beëdiging. En wat er dan gebeurt is bijna niet te beschrijven. Maar ik ga het wel proberen.

Ik kreeg allereerst alle tools om het raadswerk te kunnen doen. Een eigen emailadres, een iPad en ook een toegangspas voor het stadhuis. Los van folders, reglementen, handleidingen, enz. Vervolgens wordt de agenda gevuld. En goed vol ook. Maar vooral ook niet door mijzelf. Afspraken worden ingepland voor trainingen, themabijeenkomsten, kennismakingen. Gemiddeld 3 avonden per week tot in de late uurtjes van huis.

In de tussentijd springen we ook nog op “een denderende trein”. De commissie- en raadsvergaderingen gaan gewoon door. Veel lezen, voorbereiden, nog meer lezen, veel documenten, belangrijke onderwerpen <…> En alles moet snel gebeuren. Deadlines.

Daarbij levert de rol van fractievoorzitter voor mij ook nog extra taken op en ben ik vanuit de gemeenteraad benoemd als lid van de Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Een regionaal, politiek platform.

Tel daarbij op dat we ook nog zichtbaar en bereikbaar willen zijn voor onze achterban. Iedere zaterdag met onze VOORtent op de markt en op andere momenten en locaties middenin de samenleving informatie ophalen en delen. De inwoners bepalen per slot van rekening onze politieke agenda.

Als raadsfractie moesten we ook nog een werkwijze vinden die het best bij ieder van ons drieën zou passen. We zijn naast VOORstander en vrienden ook collega’s geworden. En als collega’s werken we samen aan het resultaat van (het bedrijf) VOOR Nissewaard.

Mijn politieke interesse en ervaring van de afgelopen ruim 5 jaar vormen een goede basis om alles wat er de afgelopen 100 dagen is gebeurd, goed bij te kunnen houden en te snappen als raadslid.

Als je hebt over “time flies when you’re having fun” dan geldt dat hier ook. Ondanks dat politiek voor velen saaie kost is, moet het voor mij ook vooral leuk zijn en ertoe doen. Op naar de toekomst.”

Roy Masthoff zegt hierover het volgende:

“Toen ik een jaar of twintig was heb ik voor mijzelf een ‘bucket list’ gemaakt. Eén van de te bereiken doelen op deze lijst was “de politiek in gaan” Nou ik heb nieuws; het is gelukt! Ik mag mij, met heel veel trots, raadslid noemen. Dat ik de partij zelf (samen met Stephan) heb opgericht is nog een extra bonus die niet op mijn lijstje stond.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik tot nu toe van elke dag volop heb genoten. Ja, er komt heel veel op ons af, maar als ‘politieke junkie’ absorbeer ik het allemaal en kan het ik het gelukkig allemaal goed relativeren. Dit kan alleen maar als je ook een goede thuisbasis hebt die mijn ambitie begrijpt en achter mijn beslissingen staat. Eén van de meest aangrijpende beslissingen was dat ik ben gestopt met mijn bedrijf om mij volledig te kunnen richten op de politiek en het verder professionaliseren van onze partij. Als ik iets doe, dan wil ik iets goed doen. Wat uiteraard niet inhoudt dat mijn mede raadsleden hun werk niet goed doen. Iedereen maakt hierin zelf zijn keuze.

We zijn de eerste 100 dagen wel direct in het diepe gegooid. Nagenoeg geen inwerktraject en direct belangrijke vergaderingen over o.a. het coalitieakkoord en de perspectiefnota. Daarnaast stroomt onze mailbox vol met berichten van zo’n beetje elke organisatie die kennis met je wilt maken of je aandacht vraagt en vliegen wij van themabijeenkomst naar themabijeenkomst. En ik geniet elke dag van mijn rol als volksvertegenwoordiger!

Ik hou mij bezig met de commissie Sociaal Domein. Een veelomvattend onderwerp waar de aankomende tijd heel veel gaat gebeuren en ook heel veel geld aan uitgegeven wordt. Daarnaast zal ik mij vastbijten in het verder laten groeien van de partij, het uitbreiden van het aantal VOORstanders en de campagne voor 2026. Kortom: ik ben helemaal VOOR en ga er helemaal VOOR!”

VOORstanders

Wij besteden veel tijd aan het zoeken van de juiste VOORstanders. Meedenkers, meedoeners en meepraters. We voeren hiervoor heel veel gesprekken, zodat onze partij gestaag kan groeien.

Onze VOORstanders zijn enthousiaste, ondernemende en betrokken Nissewaarders die – allemaal binnen hun eigen kunnen – als ambassadeurs het gedachtegoed van onze partij op de juiste manier kunnen vertegenwoordigen. Ze zijn Vooruitstrevend, Onafhankelijk, Ondernemend en Resultaatgericht.

Dankzij hun inzet, inbreng en onbeperkt enthousiasme zijn wij destijds met drie zetels de raad in gedenderd en kunnen wij echt werk maken van onze standpunten en ideeën. En…dit is nog maar het begin.

Ook VOORstander worden? Neem dan snel contact op en ga met ons het gesprek aan.

Onze denktank

Als raadsleden krijgen wij een enorme hoeveelheid stukken aangeleverd waar wij uiteindelijk ook ons advies over moeten uitbrengen, vragen over mogen stellen of een besluit over moeten nemen. Vraagstukken over financiën, duurzaamheid, bouwplannen, veiligheid, zorg, onderwijs, etc. Vaak dikke rapporten met heel veel jargon. Juist om deze reden heeft VOOR Nissewaard vanaf de start van onze partij geïnvesteerd in het opzetten van een denktank. In deze denktank zitten onze experts op diverse vakgebieden. Van een accountant tot een ingenieur en van een ecoloog tot aan zorgprofessionals. Maar ook onderwijsdeskundigen, medewerkers van de politie, experts op het gebied van duurzaamheid, communicatie, bereikbaarheid en toegankelijkheid. Deze experts ondersteunen onze fractie op het gebied van hun eigen expertise. Zij dragen vragen aan, geven aan wat hen opvalt en adviseren de fractie.

Ben jij expert op een bepaald vakgebied of ervaringsdeskundig en wil jij VOOR Nissewaard ondersteunen? Mail dan naar info@voornissewaard.nl en we maken snel een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Resultaten tot nu toe

Na onze geweldige verkiezingsuitslag, waar wij als grootste winnaar met drie zetels (inmiddels vier) uit de bus kwamen, zijn wij eerst in gesprek gegaan met de informateurs. Ondanks dat we een goed gesprek hebben gehad kwamen we er al vrij snel achter dat VOOR Nissewaard geen kans maakte op coalitiedeelname. Wij zijn niet kneedbaar en waren ook niet van plan om onze standpunten af te zwakken. Aan de ene kant jammer, maar aan de andere kant ook weer niet. Als grootste oppositiepartij kunnen we nu ook echt flink oppositie voeren en onze standpunten inbrengen zoals wij vinden dat ze ingebracht moeten worden.

 • We staan nog steeds nagenoeg elke zaterdag op de markt in Spijkenisse en zijn continu zichtbaar en in gesprek met de inwoners. Afspraak = afspraak!
 • Wij ondersteunen inwoners bij het op de agenda krijgen van hun vragen, problemen en suggesties (inspreken)
 • Door onze motie worden kinderen met een beperking nu wel betrokken bij het inclusiebeleid van de gemeente
 • Door onze kritische vragen en inbreng hebben wij, samen met de inwoners, weten te bereiken dat twee van de drie bruggen in Waterland mogen blijven
 • Door o.a. onze moties en vragen is er veel aandacht geweest voor de massale bomenkap in Nissewaard met als resultaat dat er nu op een aantal plekken gefaseerd wordt gekapt, meer aandacht is voor het nieuwe bomenbeleid en beter wordt gecommuniceerd. Uiteraard blijven wij dit scherp volgen.
 • Door onze motie wordt er nu serieus gekeken naar meer openbare toiletten in Nissewaard met als voorlopig resultaat een openbaar toilet bij De Ommering en de kinderboerderij.
 • Het energienoodfonds is mede dankzij de steun van VOOR Nissewaard ingevoerd
 • Door continu aandacht te vragen voor de markt en haar ondernemers worden de stagelden nu flink verlaagd en komt er een actieve campagne om meer marktondernemers te naar Spijkenisse te halen
 • Door onze kritische vragen over de nieuwbouw in Simonshaven en de gebouwde loods in Abbenbroek hebben wij de betrokkenheid en participatie van de bewoners weten te vergroten en worden er geen overhaaste beslissingen genomen zonder overleg met alle betrokkenen.
 • Naar aanleiding van ons eigen onderzoek en vragen met betrekking tot alle wegwerkzaamheden/bereikbaarheid in Spijkenisse is de wegbewijzering aangepakt en wordt er nog beter gecommuniceerd met de inwoners
 • Door aldoor maar te hameren op duidelijke, tijdige en transparante communicatie worden er nu veel meer voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners georganiseerd

 

Onderwerpen waar wij nu (nog) mee bezig zijn en vragen over stellen zijn onder andere:

 • Zorg – Wij blijven pleiten voor een volwaardig ziekenhuis met SEH in Nissewaard. Inmiddels heeft onze online petitie al ruim 6000 steunbetuigingen
 • Wonen – Nissewaarders hebben recht op een betaalbare woning. Bouwen alleen naar behoeften en alleen in samenhang met een goede bereikbaarheid.
 • Veiligheid – VOOR Nissewaard zal continu aandacht blijven vragen voor de veiligheid van onze inwoners. Wij zijn voor preventief fouilleren en een stevig lik op stuk beleid. Volwassen daden verdienen volwassen straffen.
 • Duurzaamheid/windmolens – Uiteraard zijn ook wij voor meer duurzaamheid maar wel op basis van haalbaarheid en betaalbaarheid én in overleg met de inwoners. Wij zitten stevig in het windmolendossier. Wij hebben ze liever helemaal niet binnen onze gemeente, maar als het dan toch moet dan niet meer dan drie en zodanig geplaatst dat onze inwoners en geen last van hebben. Wij zullen blijven vragen om transparantie en openheid in dit dossier.
 • Afvalbeleid – Ondanks dat de coalitiepartijen niet willen praten over het gratis ophalen van grofvuil, blijven wij volhouden om dit weer terug in te voeren om de verloedering van onze gemeente en natuurgebieden tegen te gaan.
 • Flex- /leerlingenvervoer – Wij hebben werkbezoeken gebracht aan de diverse vervoerders, inzicht gekregen in de gemaakte afspraken en blijven scherp op het naleven van deze afspraken
 • Opvang vluchtelingen/asielzoekers  –  Wij hebben inmiddels al veel vragen gesteld over de opvang van vluchtelingen en asielzoekers in onze gemeente. Wij maken ons zorgen over de aantallen en de kosten die dit met zich meebrengen. Wij zijn voor een eerlijke verdeling van opvang (Nissewaard houdt zich netjes aan haar taakstelling) en willen zekerheid over de terugbetaling van de voorgeschoten kosten door het Rijk.
 • Gratis OV voor alle AOW’ers en minima – Naar Rotterdams model wil VOOR Nissewaard gratis OV voor álle AOW’ers en minima. Niet alleen voor een bepaalde doelgroep. Wij zullen ons hiervoor blijven inzetten.
 • Dienstverlening gemeente – inwoners zijn de “klanten” van de gemeente. Zij verdienen een klantvriendelijke, pro actieve en transparante behandeling. De mening en inbreng van de inwoners moet serieus genomen worden en de gemeentelijke organisatie zal hiernaar moeten handelen. Onze fractie zal dit blijven agenderen bij het college.

Onderwerpen waar wij nu mee bezig zijn en vragen over stellen zijn onder andere:

 • groenbeleid
 • openbare verlichting
 • flexvervoer
 • windmolens
 • stroomuitval
 • veiligheid
 • opvang vluchtelingen
 • speeltuinen
 • openbare toiletten
 • dienstverlening gemeente

We zijn aan de slag gegaan met onze standpunten en het verkiezingsprogramma van VOOR Nissewaard; waar wij VOOR gaan en VOOR staan:

  • Inwoners bepalen de politieke agenda
  • Leefbare & veilige wijken
  • Actief jongerenbeleid
  • Duurzaam groen- en natuurbeleid
  • Gezond (lokaal) ondernemersklimaat
  • Transparant gemeente- en vergunningenbeleid
  • Goede zorg voor alle inwoners
  • Optimale bereikbaarheid
  • Klimaatvriendelijk op basis van haalbaarheid
 • We zetten volop in op een transparant gemeentebeleid en openbaarheid van bestuur. We zijn o.a. nog steeds van mening dat de inwoners de politieke agenda moeten bepalen.
 • We gaan voor volwaardig ziekenhuis, gratis OV voor alle AOW’ers en minima en bouwen naar behoefte (en voor Nissewaarders).

VOOR in de toekomst

Wij willen van VOOR Nissewaard een echte beweging maken. Een partij waar je bij wilt horen! Om dit te bereiken, zoeken we actief naar meer leden, denktankers en VOORstanders. We gaan onze jongerentak op- en uitbouwen. We zijn bezig met een nieuwe website en gaan onze marketing nog meer vorm geven. We zullen nog meer zichtbaar moeten zijn; live en online. De partijstructuur wordt steeds verder geprofessionaliseerd en we moeten VOORal aan de slag gaan met onze standpunten. Daarnaast zijn wij nu al weer bezig met de campagne van 2026.

Ons doel is om over een kleine vier jaar op zijn minst in zetels verdubbeld te zijn.

Dus, ben je al VOORstander; blijf dan vooral aangehaakt en praat, denk en doe mee.

Ben je nog geen officiële VOORstander (partijlid)? Meld je dan nu aan via info@voornissewaard.nl of volg bijgaande link https://www.voornissewaard.nl/ik-ben-voor/ en zorg dat je “van de partij” bent!

Verkiezingen 2026

Regeren is vooruitzien. Ook wij zijn uiteraard al weer bezig met de campagne van 2026. Ons doel is om over een kleine vier jaar op zijn minst in zetels verdubbeld te zijn.

Dus, ben je al VOORstander; blijf dan vooral aangehaakt en praat, denk en doe mee.

Ben je nog geen officiële VOORstander (partijlid)? Meld je dan nu aan via info@voornissewaard.nl of volg bijgaande link https://www.voornissewaard.nl/ik-ben-voor/ en zorg dat je “van de partij” bent en blijft!