De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast en controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert. VOOR Nissewaard heeft de volgende raadsleden in de gemeenteraad zitten:

Fractievoorzitter/ raadslid

“Oprechte, eerlijke politiek VOOR alle Nissewaarders”

stephan@voornissewaard.nl

06-27369993

Portefeuille/taakverdeling:

Bestuur & Leefomgeving

Lees meer...

Partijvoorzitter/raadslid

“Zorgen dat de inwoners weer meer vertrouwen in de politiek krijgen door hen op voorhand te betrekken bij alle beslissingen”

roy@voornissewaard.nl

06-21686839

Portefeuille/taakverdeling:

Sociaal Domein & Leefomgeving

Lees meer...

“Nissewaard bestaat niet alleen uit Spijkenisse”

esther@voornissewaard.nl

Portefeuille/taakverdeling

Leefomgeving (kernen) & Sociaal Domein (armoedebestrijding en dierenwelzijn)

Lees meer...

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad geeft aan wat er in een gemeente moet gebeuren en ziet toe op het werk van de burgemeesters en wethouders. Een gemeenteraad wordt door de inwoners van een gemeente gekozen en bestaat uit 9 tot 45 raadsleden (altijd een oneven aantal). Dit aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners in een gemeente. De gemeenteraad van Nissewaard bestaat uit 37 leden. In de gemeenteraad zijn inmiddels 14 politieke partijen (of groeperingen) vertegenwoordigd. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente.

Raadsleden

De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast en controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert. VOOR Nissewaard heeft de volgende raadsleden in de gemeenteraad zitten >> Linkt naar pagina Raadsfractie met algemene stuk.

Vergaderen

De gemeenteraad vergadert ongeveer één keer per maand. Daarnaast zijn er meerdere commissies die deelonderwerpen behandelen, zoals financiën, ruimtelijke ordening, zorg of veiligheid. Deze commissies vergaderen vaker dan de raad en bereiden alles voor. Een gemeenteraadslid is vaak lid van meerdere commissies tegelijk. Hij of zijn leest alle stukken voor elke vergadering en gaat hierover in gesprek met de inwoners.

VOOR Nissewaard is lid van de commissies …

Inspreken

Als inwoner van Nissewaard heb je het recht om tijdens een openbare raads- en/of commissievergadering in te spreken. Ben je het niet eens met bepaalde plannen in jouw wijk of heb je juist een goed idee voor de gemeente? Heb je het gevoel dat jouw klacht niet serieus genomen wordt of wil de raad/commissie attenderen op jouw bewonersinitiatief? Als inspreker krijg je vijf minuten de tijd om jouw verhaal te doen. Vervolgens mogen de raads- en/of commissieleden vragen aan je stellen en zal de wethouder of burgermeester een reactie geven. Aanmelden als inspreker gaat via de griffie door een mail te sturen naar griffie@nissewaard.nl Vergeet niet om aan te geven waar je over wilt inspreken. Hulp nodig? Mail dan voor info@voornissewaard.nl